CLZLeuven
blank
blank
 
 
Werking

De focus van CLZ 2.0 ligt op het afstemming zoeken en delen van expertise rond leerlingen met moeilijk begrijpbaar gedrag.


We beogen dit via een intern en een extern lerend netwerk.


Intern lerend netwerk (CLZ platform)

  • bundelen van expertise van de BuO scholen, de ondersteuningsnetwerken en – teams, welzijn; informeren en afstemming van de werking
  • casuïstiek complexe casussen (aangebracht door BuO scholen, ondersteuningsnetwerken en –teams)
  • brugfunctie naar andere onderwijsactoren en welzijn
  • signaalfunctie (lokale) overheid
  • synthese functie naar de leerlabo’s


Opmerking:
Er kan bij het CLZ Leuven enkel nog aangemeld worden door de scholen voor buitengewoon onderwijs en de ondersteuningsnetwerken-teams.
Scholen voor gewoon onderwijs melden samen met hun begeleidend CLB aan bij de ondersteuningsnetwerken en ondersteuningsteams.

Extern lerend netwerk (leerlabo’s moeilijk begrijpbaar gedrag, in samenwerking met Risk)

  • Organisatie van thematische leerlabo’s preventief en curatief rond leerlingen met moeilijk begrijpbaar gedrag
  • gericht naar leerkrachten, ondersteuners, medewerkers uit welzijn
  • doel: ‘prikkelen en inspireren’, aanbod van de aanbieders leren kennen, verbinden in een interactief leermoment, nadenken over een aanbod dat prioritair kan ingezet worden door scholen, ONW/OT, CLB,DPB
     

 

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be