CLZLeuven
blank
blank
 
 
Leerlabo's

Leerlabo’s: verbindend werken bij moeilijk begrijpbaar gedrag.

Heel wat leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs dreigen uit de boot te vallen binnen onderwijs. Zij hebben het moeilijk met zichzelf, thuis of in de klas en op school:
- hun relaties met leerkrachten en/of andere leerlingen lopen moeilijk
- zij zijn na uitsluiting in een vorige school op zoek naar een nieuwe school
- zij lopen het risico zonder diploma de school te verlaten en hebben daardoor weinig kans op goed werk

Tijdens het schooljaar 2019-2020 organiseren we vier leerlabo’s over verbindend werken bij moeilijk begrijpbaar gedrag. Iedereen die hiermee in aanraking komt, reiken we tools aan die de blik verruimen of ondersteuning bieden om nadien verder toe te passen binnen de eigen werkcontext. De labo’s worden begeleid door experten uit verschillende sectoren en behandelen uiteenlopende thema’s rond moeilijk begrijpbaar gedrag. We spelen daarbij in op de vragen en noden van scholen en het aanbod van de partners. Onderwijsprofessional of welzijnspartners? Welkom.

Leerlabo 1: Herstelgericht werken op school, hoe doe ik dat?
14 10 2019 / Leuven Restorative City Lies van Cleynenbreughel en Sorry Box Eric Beke
Download de presentatie

Leerlabo 2: ’t School, waarvoor is da nodig? – over gezag en probleemgedrag in de postmoderniteit.
25 11 2019 / Johan Deklerck – auteur preventiepiramide
Download de presentatie

Leerlabo 3: Naar meer welbevinden op school voor leerlingen én leerkrachten
27 01 2020 / Inez Vandenbussche – 15u-17u30 VAC

Leerlabo 4: Verbondenheid als middel om preventief te werken rond gedrag.
04 05 2020 / Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant – 15u-17u30 VAC
 

Lerend Netwerk Ris+K en CLZ Leuven zijn partners binnen het SOM labo ‘Zero tolerantie tegen schooluitval’.
Beide initiatieven hebben ervaring in het versterken van schoolteams via een net- en niveauoverstijgend samenwerkingsverband vanuit een sterk partnerschap van scholen, CLB’s en welzijnspartners.

Meer info en inschrijven via deze link

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be