CLZLeuven
blank
blank
 
 
Leerlabo's

Leerlabo’s 22-23: “Zorg(en) voor een veerkrachtig team bij moeilijk hanteerbaar gedrag”.

Heel wat leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs dreigen uit de boot te vallen binnen onderwijs. Zij hebben het moeilijk met zichzelf, thuis of in de klas en op school.
Enkele vragen die leerkrachten zich hierbij mogelijks stellen:
• Hoe kunnen we ons team sterker maken om samen met moeilijke situaties om te gaan?
• Hoe gaan we met een incident om, staan we lijnrecht tegen over elkaar of pakken we samen het probleem aan?

21/11 Leerlabo: Herstelgericht werken in een straf team | Samen Onderwijs Maken
06/02 Leerlabo: Zelfzorg is teamzorg | Samen Onderwijs Maken
13/03 Het online leven van kinderen en jongeren, and how to cope with it? | Samen Onderwijs Maken

In deze leerlabo’s gaan we op zoek hoe we deze vragen als team kunnen oppakken.
Experts reiken kaders en tools aan die je blik verruimen of ondersteuning bieden om nadien verder toe te passen binnen de eigen werkcontext.
Ze spelen in op vragen en noden van jou en je organisatie.

De leerlabo's zijn een samenwerking tussen het Centrum voor Leerzorg (CLZ) en het Lerend netwerk Ris+K Leuven.
Deze gaan door in VAC Leuven – 15u tot 17u30.

Meer info en inschrijven via bovenstaande links
Onderwijsprofessional of welzijnspartners? Welkom.

Leerlabo’s vorige schooljaren

Leerlabo’s 21-22: verbindend werken bij moeilijk hanteerbaar gedrag.

Heel wat leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs dreigen uit de boot te vallen binnen onderwijs. Zij hebben het moeilijk met zichzelf, thuis of in de klas en op school:
- hun relaties met leerkrachten en/of andere leerlingen lopen moeilijk
- zij zijn na uitsluiting in een vorige school op zoek naar een nieuwe school
- zij lopen het risico zonder diploma de school te verlaten en hebben daardoor weinig kans op goed werk

Dit schooljaar 2021-2022 organiseren we vier leerlabo’s over ‘in verbinding’. Experts reiken kaders en tools aan die je blik verruimen of ondersteuning bieden om nadien verder toe te passen binnen de eigen werkcontext. De experten spelen in op vragen en noden van jou en je school en het aanbod van de partners. Onderwijsprofessional of welzijnspartners? Welkom.

Rustbox: digitale tool om stress en conflicten te voorkomen (BaO)
Erik Beke, orthopedagoog MFC Ter Bank en Survival Academy, 29/11/2021 @VAC

Download de presentatie Leerlabo rustbox BaO

Rustbox: digitale tool om stress en conflicten te voorkomen (SO)
Erik Beke, orthopedagoog MFC Ter Bank en Survival Academy, 7/2/2022 @VAC

Download de presentatie leerlabo rustbox SO

Diversiteitsmanagement en interculturele communicatie
Houssein Boukhriss, trainer en consultant, 22/11/2021 @VAC

Download de presentatie leerlabo Houssein Boukhriss

Samen-Spel: een goede relatie met elke kleuter (voor KO en 1ste graad LO)
Caroline Van Craeyveldt, onderzoekster UCLL, 14/03/2022 @VAC

Download de presentatie

Preventie van probleemgedrag. Hoe versterk je de binding tussen leerling en school? (voor SO)
Dieter Burssens, wetenschappelijk onderzoeker NICC en Tom Van Waterschoot PROS Mechelen, 14/03/2022 @VAC

Download de presentatie leerlabo Dieter Burssens

Verbondenheid als middel om preventief te werken in de klas rond gedrag.
Pieter Schoeters, ondersteuner ONWOB BaO, Ruben Van Beek, ondersteuner ONWOB SO en Elfride Verhoelst, ondersteuner en zoco Stroom, 09/05/2022 @VAC

Download de presentatie leerlabo verbinding

Lerend Netwerk Ris+K en CLZ Leuven zijn partners binnen het SOM labo ‘Zero tolerantie tegen schooluitval’.
Beide initiatieven hebben ervaring in het versterken van schoolteams via een net- en niveauoverstijgend samenwerkingsverband vanuit een sterk partnerschap van scholen, CLB’s en welzijnspartners.

Overzicht leerlabo’s 2020-2021

 • Leerlabo 1: In relatie in de klas: “verbondenheid als middel om preventief te werken rond gedrag” 19 10 2020 / Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant – 15u-17u30 VAC
  -> uitgesteld wegens Corona- gepland 09/05/2022
 • Leerlabo 2: Preventie van probleemgedrag. Hoe versterk je de binding tussen leerling en school?
  23 11 2020 / Dieter Burssens, wetenschappelijk onderzoeker NICC en Tom Waterschoot PROS Mechelen
  -> uitgesteld wegens Corona – gepland 14/03/2022
 • Leerlabo 3: Samen-Spelen, een goede relatie met elke kleuter (ook voor eerste graad BaO)
  23 11 2020 / Caroline Vancraeyveldt, onderzoekster UCLL – 15u-17u30 VAC
  -> uitgesteld wegens Corona – gepland 14/03/2022
 • Leerlabo 4: Partnerschap tussen school en ouders
  01 03 2021 / Jan De Mets SDL UGent – ONLINE
  Download de presentaties: Partnerschap / ABC-bril
 • Leerlabo 5: Omgaan met je leerlingen, in relatie tot de postmoderne samenleving.
  03 05 2021 / Johan Deklerck – auteur preventie – ONLINE
  Download de presentatie: Omgaan met je leerlingen, in relatie met de postmoderne samenleving
   

 Overzicht leerlabo’s 2019-2020

 • Leerlabo 1: Herstelgericht werken op school, hoe doe ik dat? 14 10 2019 / Leuven Restorative City Lies van Cleynenbreughel en Sorry Box Eric Beke
  Download de presentatie
 • Leerlabo 2: ’t School, waarvoor is da nodig? – over gezag en probleemgedrag in de postmoderniteit. 25 11 2019 / Johan Deklerck – auteur preventiepiramide
  Download de presentatie
 • Leerlabo 3: Naar meer welbevinden op school voor leerlingen én leerkrachten 27 01 2020 / Inez Vandenbussche – 15u-17u30 VAC
  Download de presentatie
 • Leerlabo 4: Verbondenheid als middel om preventief te werken rond gedrag. 04 05 2020 / Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant – 15u-17u30 VAC
  -> werd geannuleerd owv Corona

 

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be