CLZLeuven
blank
blank
 
 
Ris.K BuO ondersteuner

Vanaf 1/10/2020 ging het CLZ 3.0 officieel van start.


Dit betekent dat we naast het extern lerend netwerk (leerlabo’s en studiedag) een intern lerend netwerk aanbieden voor het gewoon onderwijs en de ONW/OT én sinds 1/10/2020 ook een lerend netwerk buitengewoon onderwijs.

In het intern lerend netwerk buitengewoon onderwijs is er casuïstiek en intervisie met de focus op leerlingen met ‘moeilijk hanteerbaar gedrag’.

Casuïstiek kan vanuit de intervisie op het platform en in overleg met de BuO school opgenomen worden door de Ris.K BuO ondersteuner op de klasvloer.

Aanmeldingen casuïstiek
Aanmeldingen gebeuren vanuit de cel leerlingenbegeleiding op school, via het aanmeldingsformulier (www.clzleuven.be) en te bezorgen aan info@clzleuven.be. De aanmeldingen worden besproken op het CLZ platform dat 2 maandelijks samenkomt.

Opnemen casuïstiek
Dit gebeurt in een flexibel ondersteuningstraject afhankelijk van de nood en de vraag van de school. In samenspraak met de school kunnen er gesprekken gepland worden (met directie, orthopedagoog/psycholoog, leerkracht) en participerende observaties op de klasvloer om, in co creatie met de school, te komen tot handelingsgerichte adviezen.

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be