CLZLeuven
blank
blank
 
 
Studiedag 2 mei 2022

Studiedag 2 mei 2022

Het CLZ organiseert zijn jaarlijkse studiedagvoormiddag op maandag 2 mei 2022 in het provinciehuis met als thema: IK Zie Jou! Spreker: Carla Stals, deskundige Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en Traumasensitief lesgeven.

Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun mogelijkheden en hun gedrag leidt vaak tot problemen waardoor ze in een negatieve spiraal terecht komen. Een leerkracht kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten(teams) deze kennis en praktische handvatten, zodat deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, aan de veerkracht van kinderen en aan het klimaat in de klas.

Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van (getraumatiseerde) kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput of gefrustreerd raken.

Carla Stals:

Ik ontmoet heel betrokken leerkrachten in de trainingen en coaching die ik geef. Ze vragen mij geregeld wat ze nog wél mogen vragen van leerlingen die getraumatiseerd zijn. Leerkrachten zijn vaak geneigd om vanuit begrip te reageren, ze willen de relatie behouden. Vervolgens kunnen zij zich handelingsverlegen gaan voelen bij onacceptabel; gedrag van deze leerlingen. Dan is het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in combinatie met Traumasensitief Lesgeven enorm helpend.

Kijken door de traumabril, liefdevolle begrenzing van onacceptabel gedrag, in verbinding met jezelf en met je leerling en met support van een heel steunnetwerk op school, ouders en andere belangrijke betrokkenen.
“ Ik ben jou leerkracht en blijf jouw leerkracht, ook als het moeilijk is.

We laten jou niet los en geven niet op omdat wij op school verantwoordelijk voor jou zijn, jou zien en in jou geloven.”

Download presentatie en bijkomende info Carla Stals
- Powerpoint Carla Stals
- Traumasensitief lesgeven leerkrachten 
- Varen op veerkracht 
- Alle werkbladen TSO 
- Info en linken vermeld tijdens de studiedag en niet opgenomen in de ppt 

 

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be